Hieu Phan

Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh. Khóa 2001-2006 Đại học Nha Trang. Viết bài, tư vấn bán hàng HVAC System tại https://dieuhoaxanh.vn

Việc bổ sung chất khoáng Pentomin có nhiều nguyên tố đa vi lượng cân bằng trong ao nuôi giúp tôm luôn khỏe mạnh và phát triển nhanh

1. Lời Giới Thiệu về Khoáng chất Khoáng chất nuôi Tôm từ Vĩnh Hảo – Bình Thuận là sự lựa chọn mới cho người nuôi Tôm Việt sau này. Bởi vì, Bình Thuận là nơi có vùng biển với hàm lượng khoáng chất cao nhất tại Việt Nam. Người nuôi Tôm biết đến Bình Thuận…

Xem thêm