Khoáng mặn MAKA – giải pháp mới an toàn cho người nuôi tôm độ mặn thấp và mùa mưa
Ngày cập nhật 10/08/2022

Khoáng mặn MAKA – giải pháp mới an toàn cho người nuôi Tôm độ mặn Thấp và mùa mưa. – Tôm luôn bị thiếu khoáng là nỗi ám ảnh của người nuôi Tôm ở độ mặn thấp và trong mùa mưa. – Nuôi Tôm trong điều kiện nước ngọt hay độ mặn thấp thì vấn…